Vi har åpnet for medlemskap i organisasjonen fra og med 2020.

Medlemskap er åpent for alle som støtter prosjektets formål, og er ikke begrenset til veteraner og deres nærmeste familie.

Medlemskap tilbys på to nivå:

1. Ordinært medlemskap (for veteraner og deres familier)

2. Støttemedlemskap (for alle som støtter prosjektets formål)

Medlemskapskontingent betales til

(ETTER at vi har kontaktet deg og bekreftet medlemskap)

Vipps: 585430

Bank: 26103727145

Begge medlemskap koster kr 100,- pr år og gir stemmerett på årsmøtet, i tillegg til medlemsfordeler som listet under:

  • Krus med organisasjonens logo

  • Tilgang til å leie Veteranhytta på Raulandsfjellet

  • Rabattavtaler med ulike leverandrer

  • Deltagelse i et årlig fellesarrangement (båttur e.l.)

  • Invitasjon og gratis inngang til alle utstillinger, seminarer etc som prosjektet arrangerer

Org.nr. 923 632 832

Huken 3A, 3921 Porsgrunn

Post: Postboks 306, 3901 Porsgrunn

© 2020 Veteranorganisasjonen DRENGR

Tlf: 466 67 856

kontakt@drengr.no

Bank: 26103727145