top of page

Medlemskap er åpent for alle som støtter organisasjonens formål, og er ikke begrenset til veteraner og deres nærmeste familie som sådan.

Medlemskap tilbys på to nivå:

1. Ordinært medlemskap (for veteraner)

2. Støttemedlemskap (for alle som støtter organisasjonens formål)

Medlemskapskontingent betales til

(ETTER at vi har kontaktet deg med bekreftet medlemskap og tildelt medlemskapsnummer)

Bank: 2610.37.27145

Begge medlemskap koster kr 100,- pr år og gir stemmerett på årsmøtet, i tillegg til medlemsfordeler som listet under:

  • Tilgang til å leie Veteranhytta DRENGR til fordelaktig pris.

  • Rabattavtaler med ulike leverandører

  • Deltagelse i et årlig fellesarrangement (båttur e.l.)

  • Invitasjon og gratis inngang til alle utstillinger, seminarer etc som prosjektet arrangerer

  • Ordinære medlemmer har i tillegg tilgang til alle veteranaktiviteter som organisasjonen arrangerer

bottom of page