top of page

Vi har åpnet for medlemskap i organisasjonen fra og med 2020.

Medlemskap er åpent for alle som støtter organisasjonens formål, og er ikke begrenset til veteraner og deres nærmeste familie som sådan.

Medlemskap tilbys på to nivå:

1. Ordinært medlemskap (for veteraner)

2. Støttemedlemskap (for alle som støtter organisasjonens formål)

Medlemskapskontingent betales til

(ETTER at vi har kontaktet deg og bekreftet medlemskap og tildelt medlemskapsnummer)

Vipps: 585430

Bank: 26103727145

Begge medlemskap koster kr 100,- pr år og gir stemmerett på årsmøtet, i tillegg til medlemsfordeler som listet under:

  • Krus med organisasjonens logo

  • Tilgang til å leie Veteranhytta DRENGR til fordelaktig pris.

  • Rabattavtaler med ulike leverandrer

  • Deltagelse i et årlig fellesarrangement (båttur e.l.)

  • Invitasjon og gratis inngang til alle utstillinger, seminarer etc som prosjektet arrangerer

  • Ordinære medlemmer har i tillegg tilgang til alle veteranaktivitetersom organisasjonen arrangerer

bottom of page