På denne siden kan du lese om de ulike prosjektene vi jobber med til enhver tid. Vi trenger alltid flere frivillige til å hjelpe til med prosjektene, så hvis du har lyst tilå bidra, send oss en epost på prosjekt@drengr.no eller kontakt oss på annet vis.

HVis du ønskerå støtte organisasjonen økonomisk, kan du gjøre dette via vipps eller direkte til vår bankkonto i Sparebank1:

Vipps: 585430

Bank: 26103727145

Hvert prosjekt har også et eget dedikert vippsnr, som kan benyttes for å donere til et konkret prosjekt.

Prosjekt: Matgavekort til veteranfamilier

VIPPS: 649079

Vi har sett at behovet for litt assistanse er stort, også i hverdagen når jule- og nyttårsferiringen er tilbakelagt, så vi driver et permanent prosjekt der vi veteraner og veteranfamilier som har økonomiske utfordringer, disponerer et matgavekort som kan benyttes i Norgesgruppens butikker (KIWI, MENY, SPAR etc). Kortene lades med et fast månedlig beløp.

Prosjektet er åpent for veteraner fra alle deler av landet, og vi stilleringen spørsmål om hvorfor man har havnet i den situasjonen man har.

Kortene kan IKKE benyttes til å kjøpe alkohol eller tobakksprodukter.

Prosjektet finansieres av sponsormidler, gaver og evt tildelte midler etter søknader, og målet er å kunne hjelpe 25 veteraner/familier hver måned det første året.

Prosjekt: Veteranhytta på Raulandsfjellet

VIPPS: 611503

DRENGR disponerer Brekkestaul på Rauland som brukes til våre aktiviteter for veteraner og deres familier. 

Hytta kan disponeres av veteraner og deres familier for en symbolsk leiesum (kr 100,- pr. døgn) etter avtale når hytta ikke er i bruk av prosjekter i DRENGR.

Hytta leies også unntaksvis ut til andre samarbeidspartnere.

Prosjekt: Sommeraktiviteter for veteranfamilier 2021

VIPPS: 611505

Sommeren 2020 arrangerte vi turer til Den LIlle Dyrehagen på Brokelandsheia og fisketur til Rauland, for barn fra veteranfamilier (og de av deres foreldre som ville være med). Dette ble en stor suksess, og vil vil forsøke noe lignende sommeren 2021.

For mange barn i veteranfamilier, spesielt familier der mor eller far sliter med senskader etter utenlandstjeneste, er det fint å kunne delta på aktiviteter sammen med andre barn i samme situasjon.

Prosjektet har som mål å på sikt arrangere en fast årlig sommerleir for veteranfamilier på Jomfruland utenfor Kragerø i Telemark.

Prosjekt: Aktivitetstilbud for veteraner

VIPPS: 585430

Et av våre hovedaktivitetsområder er å arrangere ulike aktivitetstilbud for veteraner fra militære utenlandsoperasjoner. Målet med aktivitetene er både å gi et aktivitetstilbud og fellesskap til de veteranene som sliter medpsyikiske og fysiske skader etter tjenesten, men alle veteraner er velkomne til å delta og kjenne på den gode fellesskapsfølelsen igjen,

Eksempler på aktiviteter vi har arrangert er fisketurer, fluebindingskurs, skyteaktiviteter i samarbeid med lokale pistolklubber, trening (både fysisk og psykisk), matlagingskurs, historiske foredrag, reiser med tematiske besøk (Oscarsborg, Torås fort etc). Vi jobber stadig med å øke aktivitetstilbudet og håper at koronakrisen skal roe seg i 2021 så vi kan komme igang med mange av de faste aktivitetene igjen. 

Følg med på vår aktivitetskalender foroversikt og påmelding til de ulike aktivitetene.

Prosjekt: Veteranbegravelser

VIPPS: 649889

DRENGR mener at alle veteraner fortjener en verdig avskjed.

Vi har derfor opprettet en egen "beredskapsgruppe" som kan stille opp som deltagere, kistebærere etc i veteranbegravelser der det er få eller ingen familiemedlemmer eller andre som kan (eller vil) stille opp.

Det er mange ulike grunner til at veteranbegravelser kan måtte gjennomføres med få eller ingen nære familiemedlemmer, venner eller kollegaer, det kan f.eks. være familiekonflikter, alder e,l. 

Vi stiller ikke spørsmål om hvorfor og tar ingen side i familiekonflikter e.l. Vi mener ganske enkelt at alle veteraner fortjener en verdig avskjed, uansett omstendigheter og stiller med folk som kan delta når det er behov. Vikan også, tilen viss grad, bistå familier om pårørende med f.eks. transport til og fra begravelser etc.

Prosjektet er landsdekkende og per i dag står 121 personer på vår liste over frivillige som kan stille opp.

Kontakt oss hvis du vet om en veteranbegravelse der dette kan være aktuelt.

shutterstock_727170553.jpg