top of page

På denne siden kan du lese om de ulike prosjektene vi jobber med til enhver tid.

Vi trenger alltid flere frivillige til å hjelpe til med prosjektene, så hvis du har lyst til å bidra, send oss en epost på prosjekt@drengr.no eller kontakt oss på annet vis.

Hvis du ønsker å støtte organisasjonen økonomisk, kan du gjøre dette via vipps eller direkte til vår bankkonto i Sparebank1:

Bank: 2610.37.27145

Merk betalingen med prosjektnavn dersom det er et konkret prosjekt du ønsker å støtte.

Hvert prosjekt har også et eget dedikert vippsnr, som kan benyttes for å donere til et konkret prosjekt.

Prosjekt: Matgavekort til veteranfamilier - PAUSET

VIPPS: 649079

Vi har sett at behovet for litt assistanse er stort, også i hverdagen når jule- og nyttårsferiringen er tilbakelagt, så vi driver et permanent prosjekt der vi veteraner og veteranfamilier som har økonomiske utfordringer, disponerer et matgavekort som kan benyttes i Norgesgruppens butikker (KIWI, MENY, SPAR etc). Kortene lades med et fast månedlig beløp.

Prosjektet er åpent for veteraner fra alle deler av landet, og vi stilleringen spørsmål om hvorfor man har havnet i den situasjonen man har.

Kortene kan IKKE benyttes til å kjøpe alkohol eller tobakksprodukter.

Prosjektet finansieres av sponsormidler, gaver og evt tildelte midler etter søknader, og målet er å kunne hjelpe 25 veteraner/familier hver måned det første året.

Prosjekt: Veteranhytta DRENGR 

VIPPS: 611503

DRENGR disponerer en hytte som brukes til veteranaktiviteter. Hytta ligger i Drivarbekkdalen på Øyfjell i Vinje kommune i Telemark.

Hytta kan disponeres av våre medlemmer når den ikke er ibruk til våre aktiviteter.

Se mer informasjon her.

Prosjekt: Sommeraktiviteter for veteranfamilier 2023

VIPPS: 611505

I 2020 og 2021 arrangerte vi turer til Den Lille Dyrehagen på Brokelandsheia og fisketurer til Rauland, for barn fra veteranfamilier (og de av deres foreldre som ville være med). I 2022 arrangerte vi en liten sommerleir på Jomfruland utenfor Kragerø og flere mindre samlinger på Raulandsfjellet. Dette ble en suksess, og vi vil utvide tilbudet i 2023 med en større sommerleir for veteranfamilier med base på veteranhytta vår på Øyfjell.

For mange barn i veteranfamilier, spesielt familier der mor eller far sliter med senskader etter utenlandstjeneste, er det fint å kunne delta på aktiviteter sammen med andre barn i samme situasjon.

På sommerleiren vil det delta profesjonelle traumespesialister men hovedmålet med leiren er å ha det gøy, nyte sommerlivet og treffe andre barn.

Prosjekt: Aktivitetstilbud for veteraner

VIPPS: 585430

Et av våre hovedområder er å arrangere ulike aktivitetstilbud for veteraner fra militære utenlandsoperasjoner.

Målet med aktivitetene er både å gi et aktivitetstilbud og fellesskap til de veteranene som sliter med psykiske og fysiske senskader etter tjenesten, men alle veteraner er velkomne til å delta og kjenne på den gode fellesskapsfølelsen fra forsvaret igjen. Aktivitetene arrangeres gjerne av en gruppe frivillige veteraner og vi gir et økonomisk tilskudd og det er et mål at vi skal kunne bidra til aktiviteter også utenfor vårt tradisjonelle kjerneområde.

Eksempler på aktiviteter vi har arrangert er fisketurer, fluebindingskurs, skyteaktiviteter i samarbeid med lokale pistolklubber, trening (både fysisk og psykisk), matlagingskurs, historiske foredrag, reiser med tematiske besøk (Oscarsborg, Torås fort etc).

 

Vi jobber stadig med å øke aktivitetstilbudet og tar gjerne i mot innspill fra veteraner på hva slags aktiviteter de ønsker seg.

Samtidig skal vi ikke være en konkurrent til de etablerte organisasjonene (NVIO, SIOPS etc) og vil søke å samarbeide med disse rundt aktiviteter der dette er mest naturlig.

Følg med på vår aktivitetskalender for oversikt og påmelding til de ulike aktivitetene.

Prosjekt: Veteranbegravelser

VIPPS: 649889

DRENGR mener at alle veteraner fortjener en verdig avskjed.

Vi har derfor opprettet en egen "beredskapsgruppe" som kan stille opp som deltagere, kistebærere etc i veteranbegravelser der det er få eller ingen familiemedlemmer eller andre som kan (eller vil) stille opp.

Det er mange ulike grunner til at veteranbegravelser kan måtte gjennomføres med få eller ingen nære familiemedlemmer, venner eller kollegaer, det kan f.eks. være familiekonflikter, alder e,l. 

Vi stiller ikke spørsmål om hvorfor og tar ingen side i familiekonflikter e.l. Vi mener ganske enkelt at alle veteraner fortjener en verdig avskjed, uansett omstendigheter og stiller med folk som kan delta når det er behov. Vikan også, tilen viss grad, bistå familier om pårørende med f.eks. transport til og fra begravelser etc.

Hvis familien ønsker det, kan en av våre veteraner holde et minneord i begravelsen, der fokus er på den avdødes tjeneste (som ofte er nesten ukjent for mange i familien) og litt om de operasjonene den avdøde deltok i.

Dersom vi kan, vil vi få en som har tjenestegjort sammen med den avdøde til å holde minneordet, dersom dette ikke er mulig vil vi etterstrebe at det er en veteran som har tjenestegjort samme sted som holder minneordet.

Prosjektet er landsdekkende og per i dag står 121 personer på vår liste over frivillige som kan stille opp.

Kontakt oss hvis du vet om en veteranbegravelse der dette kan være aktuelt.

shutterstock_727170553.jpg
bottom of page