top of page

Siden andre verdenskrig har langt over hundre tusen nordmenn deltatt i internasjonale operasjoner med Forsvaret. De har vært utstasjonert i konfliktherjede områder som Korea, Gaza, Kongo, Libanon, Irak, Kosovo og Afghanistan, for å nevne noen.

I motsetning til de aller fleste nordmenn av samme generasjon, har mange av soldatene opplevd hva krig innebærer.

Kim Søderstøm er selv veteran fra Forsvarets internasjonale operasjoner. Gjennom flere år har han samlet inn historier fra norske utenlandssoldater. I utstillingen Bidrag presenterer han et utvalg av de innsamlede historiene sammen med portrettfotografier av veteraner og foto tatt under utenlandstjeneste.

Utstillingen er utarbeidet av Stiftelsen Falstadsenteret i samarbeid med Kim Søderstrøm, basert på boken VETERAN.

filmplakat bidrag.jpg
83819311_635979583640448_840467568740270
veteran.jpg
bottom of page