Veteranorganisasjonen DRENGR* jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte militære veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Vi arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken, og har også konkrete prosjekter som støtter veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Det norrøne ordet DRENGR henspeiler på en kriger som har utvist mot i kamp, og dekker således veteranbegrepet godt. Ikke alle veteraner har vært i aktive kamphandlinger, men de fleste har vært i situasjoner der personlig mot og snarrådighet har vært avgjørende. Derfor har vi valgt å kalle organisasjonen DRENGR.

 

Vi jobber i utgangspunktet med veteraner bosatt i Vestfold og Telemark samt kommunene Gjerstad og Risør i Agder, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene.

 

Les mer om de ulike prosjektene vi jobber med.

Vi har som mål å kunne invitere veteraner og deres familier som ikke har økonomisk anledning til å reise på ferieturer, til sommerleire i Kragerø og på Rauland der de kan treffe andre veteranfamilier og tilbringe noen feriedager sammen med andre i samme situasjon.

 

Videre arrangerer vi aktiviteter for veteraner, hvor formålet er å aktivisere disse, og trekke dem inn i et fellesskap av likesinnede. Eksempel på slike aktiviteter er fluefiske, pistolskyting, rafting m.m.

Organisasjonen disponerer bl.a. en hytte på Raulandsfjellet som brukes til aktiviteter for veteraner og deres familier.

 

Vi jobber også direkte med støtte til veteraner og deres familier, blant annet organiserte vi utdeling av matkasser og julegaver for syv lokale veteranfamilier som hadde behov for litt ekstra hjelp i julen 2019 og 2020, hvor totalt 19 familier mottok matkasser, julegodter og julegaver fra oss.

Dette er noe vi ønsker å fortsette med videre og vil bygge opp dette som et eget prosjekt som skal kunne hjelpe veteraner og veteranfamilier med månedlige matgavekort gjennom hele året. 

 

Vi ønsker også på litt sikt å bygge opp en lokal "krigskasse"  som kan bistå veteraner som har behov for økonomisk nødhjelp.

Sommeren 2020 arrangerte vi aktiviteter for veteranfamilier, med besøk i Den Lille Dyreparken på Brokelandsheia og fisketur til Rauland. Dette var en suksess,og vi vil forsøke å gjøre noe lignende neste sommer også.

 

Veteranorganisasjonen DRENGR er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk.

Vi samarbeider imidlertid gjerne med NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk & Forsvar etc, der dette er praktisk og formålstjenlig.

 

Organisasjonen og enkeltstående prosjekter drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l.

All støtte mottas med takk:

Bank: 26103727145

Vipps: 585430

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge organisasjonen videre!

* Subst. drengr m (genitiv drengjar, flert. drengir) gutt, ung mann, i betydning kriger, en som har vist mot i strid