top of page

Veteranorganisasjonen DRENGR* jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier.

DRENGR er en helt frittstående organisasjon og ikke en del av noen av de andre veteranorganisasjonene (NVIO, SIOPS, NROF osv.).

Mange av våre medlemmer er dog også medlemmer i disse organisasjonene og vi samarbeider gjerne med disse der dette er naturlig.

Vi har imidlertid ingen formelle bindinger eller rapporteringsplikter overfor disse.

DRENGR arrangerer ulike aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken spesielt og forsvarssaken generelt, og har også prosjekter som hjelper veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknader om erstatning etc.

Organisasjonen oppsto som et midlertidig prosjekt (Veteranprosjektet BIDRAG) for å sette opp veteranutstillingen BIDRAG i Kragerø i oktober 2019 og arbeid med å få etablert en veteranplan i Kragerø kommune.

Vi skiftet navn til DRENGR i 2019 og ble etablert som en permanent og selvstendig organisasjon da det ble besluttet å fortsette arbeidet for veteraner og deres familier.

Opprinnelig hadde en stor andel av våre medlemmer bakgrunn fra de såkalte hemmelige tjenestene, og dette er nok fortsatt tilfellet, men organisasjonen er åpen for alle veteraner og har i dag ingen formelle bindinger til avdelinger eller våpenarter i Forsvaret utover vårt samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste. Vi har nok også kanskje en noe større andel av veteraner med erfaring fra nyere operasjoner (Afghanistan/Irak etc) enn noen av de andre organisasjonene som nok har noe større spredning i sin medlemsmasse. Det har tildels vært en bevisst strategi at vi i DRENGR ønsker å være et tilbud for de yngre veteranene som kanskje noen ganger ikke finner seg helt til rette i andre organisasjoner/foreninger.

Organisasjonen er også åpen for veteraner fra sivile utenlandsoperasjoner, som f.eks. politi, UD og mineryddere (fra f.eks. Norsk Folkehjelp o.l.) og dette skiller oss nok litt fra andre veteranorganisasjoner.

Rent organisatorisk befinner vi oss derfor kanskje et sted mellom en ren veteranorganisasjon og organisasjoner som f.eks. Forsvarsforeningen eller Folk og Forsvar, ved at vi både jobber med veteransaker og med forsvarssaker i videre forstand.

 

Vi jobber i utgangspunktet primært med veteraner bosatt i Vestfold og Telemark samt kommunene i Agder ned til Kristiansand, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene. Siden veteranhytta vår, som er vår hovedbase for aktiviteter, er lokalisert på Øyfjell, hender det at veteraner også fra Vestland tar turen over fjellet for å delta.

 

Vi har dog medlemmer fra hele landet og sikter mot å kunne støtte aktiviteter lokalt også andre steder i landet der det er grunnlag for det.

 

Les mer om de ulike prosjektene vi jobber med.

 

Organisasjonen og enkeltstående prosjekter drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l. 

 

Det norrøne ordet DRENGR henspeiler på en kriger som har utvist mot i kamp, og dekker således veteranbegrepet godt. Ikke alle veteraner har vært i aktive kamphandlinger, men de fleste har vært i situasjoner der personlig mot og snarrådighet har vært avgjørende.

Derfor har vi valgt å kalle organisasjonen DRENGR.

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant eller passivt medlem.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge organisasjonen videre!

All støtte mottas med stor takk:

Bank: 2610.37.27145

Vipps: 585430

(eller se prosjekter for spesifikke vippsnummer for det enkelte prosjekt)

* Subst. drengr m (genitiv drengjar, flert. drengir) gutt, ung mann, i betydning kriger, en som har vist mot i strid 

bottom of page