Veteranorganisasjonen DRENGR* jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte militære veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Prosjektet arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken, og støtter også veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Det norrøne ordet DRENGR henspeiler på en kriger som har utvist mot i kamp, og dekker således veteranbegrepet godt. Ikke alle veteraner har vært i aktive kamphandlinger, men de fleste har vært i situasjoner der personlig mot og snarrådighet har vært avgjørende. Derfor har vi valgt å kalle organisasjonen DRENGR.

 

Vi jobber i utgangspunktet med veteraner bosatt i Vestfold og Telemark samt kommunene Gjerstad og Risør i Agder, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene.

 

Prosjektet har som første mål å kunne invitere veteraner og deres familier som ikke har økonomisk anledning til å reise på ferieturer, til sommerleire i Kragerø og på Rauland der de kan treffe andre veteranfamilier og tilbringe noen feriedager sammen med andre i samme situasjon.

 

Videre arrangerer vi aktiviteter for veteraner, hvor formålet er å aktivisere disse, og trekke dem inn i et fellesskap av likesinnede. Eksempel på slike aktiviteter er fluefiske, pistolskyting, rafting m.m.

Organisasjonen disponerer bl.a. en hytte på Raulandsfjellet som brukes til aktiviteter for veteraner og deres familier.

 

Vi jobber også direkte med støtte til veteraner og deres familier, blant annet organiserte vi utdeling av matkasser og julegaver for syv lokale veteranfamilier som hadde behov for litt ekstra hjelp i julen 2019. Dette er noe vi ønsker å fortsette med videre. Vi ønsker også på litt sikt å bygge opp en lokal "krigskasse"  som kan bistå veteraner som har behov for økonomisk nødhjelp.

 

Veteranorganisasjonen DRENGR er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk.

Prosjektet samarbeider imidlertid gjerne med NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk & Forsvar etc, der dette er praktisk og formålstjenlig.

 

Organisasjonen og enkeltstående prosjekter drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l.

Vi har fra 2020 åpnet for medlemskap i organisasjonen. Les mer på vår medlemskapsside.

All støtte mottas med takk:

Vipps: 585430

Bank: 26103727145

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge organisasjonen videre!

* Subst. drengr m (genitiv drengjar, flert. drengir) gutt, ung mann, i betydning kriger, en som har vist mot i strid 

Org.nr. 923 632 832

Huken 3A, 3921 Porsgrunn

Post: Postboks 306, 3901 Porsgrunn

© 2020 Veteranorganisasjonen DRENGR

Tlf: 466 67 856

kontakt@drengr.no

Vipps: 585430

Bank: 26103727145