Veteranorganisasjonen DRENGR* jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte militære veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Vi arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken, og har også konkrete prosjekter som støtter veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Det norrøne ordet DRENGR henspeiler på en kriger som har utvist mot i kamp, og dekker således veteranbegrepet godt. Ikke alle veteraner har vært i aktive kamphandlinger, men de fleste har vært i situasjoner der personlig mot og snarrådighet har vært avgjørende. Derfor har vi valgt å kalle organisasjonen DRENGR.

 

Vi jobber i utgangspunktet med veteraner bosatt i Vestfold og Telemark samt kommunene i Agder ned til Kristiansand, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene. Vi har medlemmer fra hele landet og håperåkunne støtte akiviteter lokalt der det er grunnlag for det.

 

Les mer om de ulike prosjektene vi jobber med.

Vi har som mål å kunne invitere veteraner og deres familier som ikke har økonomisk anledning til å reise på ferieturer, til sommerleire i bl.a. Kragerø og på Rauland der de kan treffe andre veteranfamilier og tilbringe noen feriedager sammen med andre i samme situasjon.

 

Videre arrangerer vi aktiviteter for veteraner, hvor formålet er å aktivisere disse, og trekke dem inn i et fellesskap av likesinnede. Eksempel på slike aktiviteter er fluefiske, pistolskyting, rafting m.m.

Organisasjonen disponerer bl.a. en hytte på Raulandsfjellet som brukes til aktiviteter for veteraner og deres familier.

 

Vi jobber også i noen grad direkte med støtte til veteraner og deres familier, blant annet organiserte vi utdeling av matkasser og julegaver for lokale veteranfamilier som hadde behov for litt ekstra hjelp il jul i 2019, 2020 og 2021,hvor familiene mottok matkasser, julegodter og julegaver fra oss.

Dette er noe vi ønsker å fortsette med videre og har nå organisert dette som et eget prosjekt som hjelper veteraner og veteranfamilier som sliter økonomisk,  med månedlige matgavekort gjennom hele året. 

 

Vi ønsker også på litt sikt å bygge opp en lokal "krigskasse"  som kan bistå veteraner som har behov for økonomisk nødhjelp - eventuelt i samarbeid med andre eksisterende krigskasser for veteraner.

I 2020 og 21 arrangerte vi sommeraktiviteter for veteranfamilier, med bl.a. besøk i Den Lille Dyreparken på Brokelandsheia og fisketurer til Rauland.

Dette var en stor suksess, og vi vil forsøke å gjøre noe lignende neste sommer også.

 

Veteranorganisasjonen DRENGR er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk. Vi har ingen målsetning om å konkurrere med noen av disse.

Vi samarbeider imidlertid gjerne med f.eks. NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk & Forsvar etc, der dette er praktisk og formålstjenlig.

Rent organisatorisk befinner vi oss et sted mellom en ren veteranorganisasjon og en organisasjon som f.eks. Forsvarsforeningen eller Folk og Forsvar, ved at vi både jobber med veteransaker og med forsvarssaker i videre forstand.

 

Organisasjonen og enkeltstående prosjekter drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l. Frivillige kan dog få dekket reelle kostnader til sine aktiviteter.

Vi mottok i 2021 totalt kr 60.000,- i prosjektmidler fra Forsvarets Veterantjeneste. Disse er øremerket til utstillingen i November, samt aktivitetene ved Veteranhytta på Rauland.

All støtte mottas med stor takk:

Bank: 2610.37.27145

Vipps: 585430 (eller se prosjekter for spesifikke vippsnummer for det enkelte prosjekt)

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge organisasjonen videre!

* Subst. drengr m (genitiv drengjar, flert. drengir) gutt, ung mann, i betydning kriger, en som har vist mot i strid