Picture3.png

Vi betaler i disse dager ut totalt 38 000 kroner i strømstøtte til totalt 16 veteraner og veteranfamilier som har søkt om hjelp fra DRENGR.

Med dette har vi brukt opp de midlene vi hadde til umiddelbar rådighet til dette prosjektet, men hvis du er en veteran/veteranfamilie, eller vet om noen, som sliter med å betale strømregningene i vinter, så ta kontakt, så forsøker vi å hjelpe så godt vi kan. Vi spør kke om årsak til at du/dere sliter og vi deler naturligvis aldri personlige opplysninger om de som mottar støtte med utenforstående.