Picture3.png

Medlem nr 100 har nylig meldt seg inn i DRENGR og vi passerer med det en liten milepæl.

Det er spesielt hyggelig at flere fra andre deler av landet velger å bli medlem/støttemedlem og vi håper å kunne bidra til gjennomføring av interessante veteranaktiviteter også i andre deler av landet etterhvert.