Den planlagte utstillingen BIDRAG/norske soldater i utenlandstjeneste vil bli satt opp på Galleri POP i Langesund i perioden 1.-10.november 2021. I forbindelse med utstillingen vil det bli avholdt diverse foredrag samt et seminar om psykiske senskader etter utenlandstjeneste.