top of page

Økonomi

Vi mottok i 2021 totalt kr 60.000,- i prosjektmidler fra Forsvarets Veterantjeneste.

Disse var øremerket til utstillingen i November, samt aktivitetene ved Veteranhytta på Rauland.

 

For 2022 mottok vi totalt kr 50.000,- for prosjektene Sommerleir, Veteranhytta, Utstillingen BIDRAG og Veteranaktiviteter.

 

For 2023 er vi tildelt kr 50.000,- som er øremerket til veteranhytta og sommerleiren for veteranfamilier.

Bruken av disse midlene rapporteres til FVT på vanlig vis i.h.t. de gjeldende retningslinjer.

bottom of page