23.11.2020

Veteranbegravelser

Vi har blitt gjort oppmerksome på at det har forekommet begravelser der militære veteraner er stedt til hvile uten andre enn prest og gravferdskonsulent tilstede. I noen tilfeller har ikke veteranen gjenlevende familiemedlemmer eller nære venner, i andre tilfeller kan det ligge familiekonflikter e.l. bak.

 

Vi i DRENGR mener at alle veteraner fortjener en verdig bisettelse, uansett omstendigheter.

Vi har derfor opprettet en beredskapsliste med frivillige veteraner (og andre) som kan stille opp som deltagere, kistebærere etc i veteranbegravelser der det er behov for dette.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å bistå veteranfamilier med praktiske gjøremål rundt begravelsen m.m.

 

Det er ingen forventning eller krav om økonomisk bidrag, blomster, kranser e.l. og den frivillige velger selv om han/hun ønsker å stille i uniform, med/uten medaljer etc. 

 

Av personvernhensyn må den frivillige selv aktivt akseptere å stå på en slik liste og godkjenne at vi kan lagre nødvendige personopplysninger (navn, adresse, epost og mobilnr) og vi ber derfor om at de som kan tenke seg å bidra med sin tid til verdige bisettelser for veteraner sender oss en epost på kontakt@drengr.no for å melde seg på listen.

Forhåpentligvis vil det aldri bli behov for din hjelp, men i de tilfellene der det er aktuelt kan du utgjøre en reell forskjell og sørge for at en veteran får en verdig bisettelse og en takk for sin tjeneste.

22.10.2020

Prosjekt Juleglede 2020

Vi vil også i 2020 støtte veteranfamilieri vårt distrikt som trenger litt ekstra hjelp til jul.

I 2019 støttet vi syv veteranfamilier med en kasse med julemat og julegaver tilbarna i familien,og vi vili 2020 fortsette med dette.

 

Vi har som mål å kunne støtte femten familier i 2020.

Hvis du vil hjelpe til med dette prosjektet setter vi pris på donasjoner via spleisen som er opprettet for dette prosjektet. Du kan også donere via vipps eller til vår bankkonto direkte,merk da betalingen med "Juleglede 2020."

Kjenner du til veteranfamilier som kunne trenge litt hjelp,eller er du selv i en situasjon der du trenger litt hjelp til jul,så ta kontakt med oss. Alle henvendelser behandles naturligvis konfidensielt og ingen detaljer deles om de familiene som mottar hjelp fra oss.

Org.nr. 923 632 832

Huken 3A, 3921 Porsgrunn

Post: Postboks 306, 3901 Porsgrunn

© 2020 Veteranorganisasjonen DRENGR

Tlf: 466 67 856

kontakt@drengr.no

Vipps: 585430

Bank: 26103727145